מודולים פוטו-וולטאיים: המחיר עלה השבוע, ומחירי מפרטים שונים עלו בדרגות שונות.