מוצרי ריבוי כוח מתאימים לתרחישים שונים ומשפרים את היעילות