לפתור את בעיית הלוגיסטיקה, ההובלה והאריזה ולהוזיל עלויות