מודולים סולאריים: המחירים היו יציבים בדרך כלל, והמחירים של מודולים סולאריים 182MM עלו מעט.