חומר סיליקון סולארי: המחיר ממשיך לעלות, והעלייה הולכת וקטנה. המחיר הכולל של מונו השבוע הוא בסביבות 38.5 דולר ארה"ב/ק"ג.