חומר סיליקון סולארי: המחירים המשיכו לעלות, עם עלייה קטנה. המחיר הכולל של גביש יחיד השבוע הוא בסביבות 38.8 דולר ק"ג.